Zebranie dotyczące scalania gruntów obrębu Pawłów Żerdziny

Zebranie dotyczące scalania gruntów obrębu Pawłów Żerdziny