Zapytanie ofertowe dot. świadczenia w 2024 r. usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia w 2024 r. usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że na stronie Bip GOPS Pietrowice Wielkie ukazało się zapytanie ofertowe dot. świadczenia w 2024r. usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Pietrowice Wielkie.