Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji – nabór fiszek

Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji – nabór fiszek

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił dodatkowy nabór fiszek projektowych dla dużych przedsiębiorstw, których przedsięwzięcia wpisują się w zakres procesu transformacji gospodarczej. Wsparcie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – działanie 10.4 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Kryteria naboru

Warunki, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia ubiegające się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji:

Termin

Fiszki projektowe, opisane zgodnie z załączonym wzorem, można składać od 10 października 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. Wzór fiszki projektowej znajdziesz w załączniku u dołu strony.

Jak składać fiszki?

Wyłącznie w formie elektronicznej:

Kontakt

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać:

 

Fiszka projektowa dla dużych przedsiębiorstw- wzór

https://subregion.pl/

https://funduszeue.slaskie.pl