ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nowego ołtarza głównego wraz z ambonką w kościele św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”