ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. „Renowacja drzwi zewnętrznych w kościele parafialnym w Cyprzanowie”