ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn. „Montaż okien osłonowych w kościele parafialnym w Makowie”