Do Pietrowic Wielkich wrócił posterunek policji [FOTO i WIDEO]

Do Pietrowic Wielkich wrócił posterunek policji [FOTO i WIDEO]

Będzie działał 7 dni w tygodniu, na trzy zmiany, w obsadzie trzynastu funkcjonariuszy. Największy udział w jego reaktywacji ma miejscowy samorząd i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Uroczystość otwarcia rozpoczęła się dziś, 08.09., o godz. 11.00.

Wybrzmiało to dziś z ust wójta Andrzeja Wawrzynka, zastępcy komendanta KWP w Katowicach, insp. Mariusza Krzystyniaka i komendanta powiatowego nadkom. Marka Ryszki. Samorząd nie tylko złożył wniosek o otwarcie posterunku, ale i zapewnił mu pomieszczenia w centrum społeczno-kulturalnym oraz sfinansował ich adaptację. Sprawy na szczeblu ministerialnym poprowadził wiceminister Michał Woś.

Symboliczne klucze odebrał kierownik posterunku nadkom. Mirosław Szymański, żegnający się jednocześnie z funkcją rzecznika prasowego KPP Racibórz. Spośród dwunastu podległych mu funkcjonariuszy, dwóch to dzielnicowi, reszta pełnić będzie służbę patrolowo-interwencyjną.

Pietrowice Wielkie walczyły najpierw o utrzymanie w 2011 r. posterunku, a potem jego przywrócenie. Decyzja zapadła w listopadzie zeszłego roku. Pomogła obecność Eko-Okien. Jak mówił wójt, spółka zatrudnia blisko 11 tys. osób, więcej niż gmina ma mieszkańców. - To 32 linie autobusowe, 1300 samochodów ciężarowych tygodniowo, 4000 pracowników na dobę dojeżdżających do pracy własnymi środkami komunikacji - dodał komendant.

Gminę Pietrowice Wielkie obsługiwał dotąd - z poziomu komendy przy Bosackiej - jeden dzielnicowy. Dojazd z komisariatu z Krzyżanowic (24 km) zajmował przepisowo 25 minut, a z Raciborza (11,2 km) około 14 minut. - Wzrośnie realnie poziom bezpieczeństwa - nie ma wątpliwości M. Woś.

W uroczystości otwarcia wzięli także udział m.in. wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, posłanka Gabriela Lenartowicz i senator Ewa Gawęd, starosta Grzegorz Swoboda oraz miejscowi samorządowcy, z Rady Powiatu oraz Rady Gminy.