„Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym"

„Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym"

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.

Najważniejsze informacje: 

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Dla laureatów Konkursu zostały przygotowane bardzo atrakcyjne nagrody! Za I miejsce nagrody pieniężne oraz rzeczowe o łącznej wartości 13 100 zł, za II miejsce o łącznej wartości 11 600 zł, a za III miejsce: 9 600 zł. Dodatkowo 4 uczestnicy zostaną wyróżnieni a 3 nagrodzeni Nagrodami Specjalnymi.

Placówka Terenowa KRUS Racibórz oferuje wsparcie merytoryczne dla uczniów, którzy zdecydują się przygotować filmy i wziąć udział w Konkursie.

Telefon kontaktowy 32 4539416 lub 32 453 94 19

Zapraszamy!