Ogłoszenie dotyczące wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej

Gmina Pietrowice Wielkie informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, w dniach od 25.08.2023r. do 31.08.2023 r., zostanie wyłożony do publicznego wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do Śląskiej Izby Rolniczej. Wybory odbędą się 24 września 2023r. Spis zostanie wyłożony do publicznego wglądu w celu umożliwienia członkom izby rolniczej sprawdzenia czy zostali w nim ujęci, w pokoju numer 4.