DOFINANSOWANIE Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 (EDYCJA 2023)

bez_tytuu.[1]

Moduł I: Utworzenie lub wyposażenie placówki "SENIOR +" (edycja 2023).

Celem Programu jest zaspokojenie potrzeb osób starszych nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej w obszarze aktywności społecznej obejmującej usługi aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz stworzenie przestrzeni, w której można bezpiecznie spędzać czas.

DOFINANSOWANIE 74.221,00 ZŁ.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 93.270,00 ZŁ.