Kontynuacja wymiany wodomierzy

Kontynuacja wymiany wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, informuje mieszkańców o kontynuacji wymiany wodomierzy na terenie Gminy w ramach projektu "Cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie nowych e-usług zapobiegających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych”. 

Montaż lub wymianę przeprowadza nieodpłatnie firma AQUA Partner. Przedstawiciele firmy będą posiadali stosowny identyfikator.

Wymiana wodomierzy odbędzie się zgodnie z harmonogramem:

Lp Miejscowość Planowane rozpoczęcie
1 Pietrowice Wielkie 08.01.2024
2 Pawłów 08.01.2024
3 Kornice 08.01.2024
4 Maków 08.01.2024
5 Krowiarki 10.01.2024
6 Samborowice 15.01.2024
7 Cyprzanów 22.01.2024
8 Żerdziny 22.01.2024
9 Amandów  
10 Lekartów  


Telefon kontaktowy 324198085 w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz 603 541 811 w godz. od 7.30 do 15.30

Prosimy o umożliwienie wymiany wodomierzy w Państwa domach.