„Poznaj Polskę” – edycja 2023.

Gmina Pietrowice Wielkie otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2023.  Dofinansowaniem została objęta Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich oraz Szkoła Podstawowa w Pawłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie.

Kwota dofinansowania: 56 656,20 zł

Całkowity koszt wycieczek: 72 121,27 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

poznaj_polsk