Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

 
Zadanie obejmuje realizację 500 godzin zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy w grupach do 15 uczniów oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć w terminie od 01.02.2023 r. do 18.12.2023r.


Wartość dofinansowania: 22 000,- zł

Całkowita wartość zadania: 44 007,20 zł

 

 bez_tytuu