Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Zadanie obejmuje realizację 20 godzin zajęć nauki pływania na krytej pływalni dla 45 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy w grupach liczących do 15 uczniów w terminie od 01.06.2023 r. do 31.08.2023r.

Wartość dofinansowania: 14.000,- zł

Całkowita wartość zadania: 24.000,- zł

 

bez_tytuu