Apel do właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg powiatowych