UWAGA zmiana treści ogłoszenia - Zaproszenie do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym na sprzedaż hali namiotowej dwuspadowej