Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.), informujemy, że termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października 2022 r.

Wnioski można składać przez aplikację dostępną tutaj: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Jednocześnie informuję, że można ubiegać się o pomoc finansową przez rodziny, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc, do 15 listopada 2022 r.

Więcej informacji o pomocy finansowej dla rodzin znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2