Spotkania w sprawie wsparcia przygotowawczego LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2021-2027

W załączeniu zaproszenie skierowane do mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie przez LGD „Partnerstwo dla Rozwoju” w sprawie spotkań warsztatowo - konsultacyjnych dotyczących przygotowania nowej strategii rozwoju na lata 2021-2027.