Nieinwazyjne badania geofizyczne na obszarze pól uprawnych gminy Pietrowice Wielkie

W związku z realizacją przez Muzeum Śląskie i Uniwersytet Wrocławski archeologicznego projektu badawczego, poświęconego zagadnieniu obecności ludności celtyckiej na obszarze Górnego Śląska informuję, że planowane są nieinwazyjne badania geofizyczne na obszarze pól uprawnych gminy Pietrowice Wielkie.

Działania prowadzone będą w okresie od sierpnia 2022 do grudnia 2024 roku, w terminach niekolidującymi z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin.