Nagrody dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie

Zgodnie z Uchwałą Nr VI /55/ 2015 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie istnieje możliwość uzyskania nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie w terminie do dnia 10 lipca 2022 r.