Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

 

oswiata


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

 
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

 
Wartość dofinansowania: 12.000,- zł

Całkowita wartość zadania: 24.000,- zł

 
Zadanie obejmuje realizację 20 godzin zajęć nauki pływania na krytej pływalni dla 53 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy w grupach liczących do 15 uczniów w terminie od 01.04.2022 r. do 08.12.2022r.