Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej

 

oswiata


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW


Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej


Wartość dofinansowania: 15.000,- zł

Całkowita wartość zadania: 30.499,- zł

 
Zadanie obejmuje realizację 400 godzin zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy w grupach do 15 uczniów oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć w terminie od 01.04.2022 r. do 08.12.2022r.