Pora na aktywnego seniora

Gmina Pietrowice Wielkie od lipca 2020 roku realizowała polsko-czeski projektu pn. ”Pora na aktywnego seniora”. W projekcie ze stron czeskiej partnerem był Obec Sudica. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 

 

logo_ue_cz

Realizacja działań projektowych przewidziana była do grudnia 2021 roku. Projekt polegał na budowaniu partnerstwa między polską i czeską Gminą poprzez wspólną realizację działań z polityki senioralnej, w tym: rekreacyjnych i integracyjnych. Zrealizowano między innymi dwa maratony fitness dla seniorów oraz wyjazd do Ostravy. Głównym celem projektu było pogłębienie partnerstwa między Gminą Pietrowice Wielkie a Gminą Sudice, która również realizuje wobec swoich mieszkańców zadania tematyczne dotyczące polityki senioralnej. Ponadto celem szczegółowym projektu była integracja, głównie seniorów ale też innych mieszkańców obu partnerskich gmin poprzez udział w zajęciach rekreacyjnych (maratony) i kulturalno-rekreacyjnych (wycieczka).