Konkurs skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania

Konkurs skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania

Konkurs jest skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy) mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej, a także regionach postindustrialnych chcących rozwijać i tworzyć cyfrowe społeczeństwa.

Konkurs ma charakter międzynarodowy: transfer technologii na Śląsk i internacjonalizacja śląskich technologii na świecie. Konkurs stanowi integralną część wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości, którego finałowa sesja połączona będzie z rozstrzygnięciem konkursu oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się II dnia Forum (7 października 2021 r.). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Partnerem merytorycznym konkursu startupów podczas Europejskiego Forum Przyszłości jest Plug and Play, akcelerator z Doliny Krzemowej, zrzeszający młode technologiczne firmy, światowe korporacje i inwestorów. Plug and Play łączy najlepsze technologiczne startupy z największymi światowymi korporacjami.

Ten sławny akcelerator biznesu poszuka pierwszego jednorożca w województwie śląskim w trakcie konkursu dla startupów InSilesia – Investment SFR Award Competition. Startupy w programach Plug and Play mają dostęp do światowej klasy mentorów, którzy pomagają im w coachingu biznesowym i doradztwie.

Sieć Plug and Play składa się z ponad 30 000 start-upów, ponad 500 wiodących światowych korporacji oraz setek firm venture capital, uniwersytetów i agencji rządowych z wielu branż. Wspólnie z partnerami tworzony jest unikalny ekosystem przeznaczony do opracowywania i wdrażania technologii jutra.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczych ludzi tworzących innowacyjne przedsiębiorstwa oraz rozwój innowacyjnej gospodarki


Kryteria konkursu

Podmioty przystępujące do konkursu muszą spełniać poniższe kryteria i należeć do jednej z grup:

 

 

Etapy konkursu

PRESELEKCJA

Uczestnicy za pośrednictwem dedykowanej strony wydarzenia efp-silesia.com dokonują zgłoszenia konkursowego (formularz zgłoszeniowy – pitchdeck prezentujący Zespół / Produkt-usługę-proces / Rynek / Model biznesowy / Trakcję Projektu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych / wykorzystanie wizerunku)

SELEKCJA

Wybór spośród nadesłanych zgłoszeń 50 startupów

Wybrane startupy przygotowują pod opieką merytoryczną Kluczowego Personelu ŚFR oraz dobranego Zespołu Ekspertów Zewnętrznych prezentację inwestorską/Pitch Deck

Zespół Ekspercki dokonuje oceny prezentacji i wyłania 20 finalistów

WARSZTATY

Finaliści konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach mentoringowych on-line z partnerem konkursu Plug&Play Tech Center Vienna, podczas których pracować będą z mentorami nad przygotowaniem do wystąpienia podczas finałowej pitching session.

PITCHING SESSION

Wystąpienia finałowe podczas drugiego dnia Europejskiego Forum Przyszłości, Uczestnicy podczas 3- minutowych wystąpień będą prezentować swoje rozwiązania przed gronem jurorów. Każdy ze startupów dostanie dodatkowe 2 minuty czasu na pytania od jury i  publiczności (również online).

Jury wyłoni zwycięzców w kategoriach: IoT; ECO; e-Health; Travel&Hospitality, Smart City, industry 4.0,

Nagrody

Organizator, Gospodarz i Partner konkursu dla startupów udzielą zwycięskim projektom wsparcia w nawiązaniu kontaktów biznesowych, z potencjalnymi inwestorami oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązania.

Ponadto, w ramach konkursu przewidziano dodatkowe nagrody dla zwycięzców:

W trakcie Pitching Session przewidziano nagrodę specjalną dla startupu wyłonionego w głosowaniu publiczności.

 

REGULAMIN