„Dobra pora na aktywnego Seniora”

Gmina Pietrowice Wielkie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dobra pora na aktywnego Seniora”. Głównym celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych o 35, w formie Dziennego Domu Seniora oraz Klubu Seniora w Gminie Pietrowice.

efs

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 35 osób. Projekt będzie

realizowany w terminie od 2020-01-01 do 2022-12-31 na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Grupę docelową projektu stanowi:

-35 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, objętych wsparciem w ramach DDS i KS.

Zadania realizowane w projekcie:

 

Projekt zakłada osiągnięcie rezultatów:

-liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu–35.

 

plakat_informacyjny-1