"Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstałych wieżach widokowych na terenie Euroregionu Silesia"

Gmina Pietrowice Wielkie od 1 lipca 2019 roku realizowała polsko-czeski projekt pn. "Budowa infrastruktury turystycznej przy nowopowstałych wieżach widokowych na terenie Euroregionu Silesia".

wiea_logo

W projekcie ze strony czeskiej uczestniczyło Mesto Odry. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Realizacja działań projektowych przewidziana była do sierpnia 2020 roku. Projekt polegał na budowie infrastruktury turystycznej przy nowo powstałej wieży widokowej w Pietrowicach Wielkich. Powstała między innymi altana solankowa, miejsca odpoczynku, miejsca postojowe dla rowerów. Głównym celem projektu było wykorzystanie zasobów przyrodniczych i historycznych regionu w celu zwiększenia liczby zwiedzających na wspólnym polsko-czeskim obszarze. Projekt zakończył się wizytami studyjnymi turystów z partnerskich gmin. W dniu 21.08.2020 Gmina Pietrowice Wielkie gościła na terenie Mesta Odry, uczestnicy wizyty mieli możliwość odwiedzić 2 wieże widokowe oraz starą katownie, gdzie obecnie znajduje się muzeum. Natomiast w dniu 23.08.2020 mieszkańcy Odr odwiedzili ziemię pietrowicką, gdzie obejrzeli wieżę widokową, altanę solankową, a także dzięki gościnności Pani Sołtys Krowiarek, Paulinie Widok i jej mężowi, zwiedzili zamek w Krowiarkach.