Zdalna Szkoła

Gmina Pietrowice Wielkie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskała grant w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu umożliwiającego realizację zdalnego nauczania, w związku realizacją projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła"

plakat_oswiata_20.07.2020-1