PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

W związku z planowanym wdrożeniem Programu Likwidacji Niskiej Emisji zapraszam wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie do stawienia się w Urzędzie Gminy – pokój nr 4 celem spisania ankiet wstępnych.

Planowany Program polegał będzie na wysokich dopłatach do modernizacji centralnego ogrzewania lub instalacji systemu solarnego ( do ogrzewania wody ). Planuje się aby dopłata dla mieszkańców przez Gminę przy wsparciu WFOŚ i GW w Katowicach   wynosiła do 60% inwestycji.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem tak wysokich dopłat zapraszamy do Urzędu Gminy ( pokój nr 4) w dniach od 04.01.2010r. do 15.01.2010r. celem spisania ankiet niezbędnych do wdrożenia Programu Niskiej Emisji. Ankiety te nie zobowiązują zainteresowanych mieszkańców do wykonania modernizacji centralnego ogrzewania czy zainstalowania systemu solarnego ale zapewniają możliwość udziału w Programie i uzyskanie wysokich dopłat. Tylko w przypadku dostatecznej ilości wypełnionych ankiet wdrożenie Programu będzie możliwe. Dlatego wszystkich planujących wymianę pieca centralnego ogrzewania lub montaż systemów solarnych zapraszamy w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy.

Pliki do pobrania:

PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI