Urząd Gminy czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30 do odwołania.
Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Galerie
01.03.2021 r. | poniedziałek
Pietrowice Wielkie mają swój PSZOKZobacz wszystkie

Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku na 2019 rok:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,72 zł od 1 m 2 pow. użytkowej
 2. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich cześci oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodrczej - 22,70 zł od 1 m 2 pow. użytkowej.
 3. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m 2 pow. użytkowej.
 4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej
 5. od pozostałych budynków i ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 6. od budowli 2% ich wartości.
 7. od gruntów:  
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,
  • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.
  • od nowo powstałych budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oddanych do użytkowania w roku 2014, 2015 - 1,00 zł od 1 m2 powirzchni użytkowej
  • od gruntów zwiazanych z prowadzeniem działanlosci gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na których zlokalizwoane są nowo powstałe budynki oddane do użytkowania w roku 2014, 2015- 0,20 zł od 1m 2 powierzchni.

 

 Dokumenty do pobrania:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

Portal podatkowy

 

opracował: Admin
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.