Opłaty targowe

Opłata targowa dzienna na 2019 rok:

  1. Sprzedaż z samochodu osobowego, ciężarowego, dostawczego - 18 zł
  2. Sprzedaż ze straganu - 18 zł
  3. Sprzedaż z ręki - 13 zł
  4. Sprzedaż z ziemi - 13 zł
  5. Za sprzedaż w innych formach - 13 zł

Jako inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów danej wsi, za wynagrodzeniem 10% od pobranej opłaty. Opłatę pobiera się w dniu sprzedaży.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

Portal podatkowy