Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

Informuję, że na podstawie § 8 punkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96),

w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.


W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły, trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie województwa w dniu planowanego treningu, trening zostanie odwołany.

 

Wójt Gminy
Pietrowice Wielkie
( - ) Andrzej Wawrzynek