ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pietrowicach Wielkich”

 

Zapytanie ofertowe