Zarządzenie nr FN.0050.06.2019 w spawie konsulatacji projektu uchwały

Zarządzenie nr FN.0050.06.2019 w spawie konsulatacji projektu uchwały

Zarządzenie nr FN.0050.06.2019 w spawie konsulatacji projektu uchwały

Projekt uchwały VI.55.2019