Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 28.03.2022 r. | poniedziałek

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie

Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie mogą korzystać z porad w ramach zorganizowanej przez Powiat Raciborski nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 8b w dniach:

- poniedziałek, wtorek, środa: 14.00 -18.00,

- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.


Uprawnieni:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem: (32) 45 97 324.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: npp@powiatraciborski.pl

Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest pisemne oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, które składa się w przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem - u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem tej pomocy, a w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - osoba uprawniona jest zobowiązana do przekazania oryginału lub kopii oświadczenia do Starostwa Powiatowego w Raciborzu przed terminem udzielenia pomocy prawnej za pośrednictwem:
- faksu 32 415 87 36, lub
- w wersji elektronicznej na adres mailowy npp@powiatraciborski.pl, lub
- listownie na adres Starostwo Powiatowe w Raciborzu Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, lub
- za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.