Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Galerie
24.01.2020 r. | piątek
Bal Pietrowice 2020Zobacz wszystkie
Aktualności | 24.07.2020 r. | piątek

Zmiany dotyczące gospodarki odpadami

Zmiany dotyczące gospodarki odpadami

W okresie od sierpnia 2020 r. do grudnia 2020 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Informujemy również, że od miesiąca sierpnia odpady zielone nie będą już przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów, ale będą odbierane jako odpady BIO z terenu posesji w terminach wskazanych w harmonogramie. Odpady te należy wystawiać w pojemnikach
z oznaczeniem: „odpady BIO”.

Hamronogram

Urząd Gminy informuje, że w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zamieszkałych, własnym transportem mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1) papier i tektura,
2) szkło, w tym:
    a. szkło kolorowe
    b. szkło bezbarwne
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metale,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) zużyte opony z samochodów osobowych,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów,
nie wymagających pozwolenia na budowę w ilości do 300 kg
na nieruchomość na rok,
12) odpady budowlane stanowiące stolarkę okienną i drzwiową,
13) odpady niebezpieczne,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  i strzykawki,
15) odpady tekstyliów i odzieży.


UWAGA!

W MIESIĄCACH WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK I LISTOPAD  PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW BĘDZIE NIECZYNNY Z POWODU PLANOWANYCH PRAC BUDOWALNYCH NA TYM TERENIE ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ PSZOKU.

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.