Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Galerie
24.01.2020 r. | piątek
Bal Pietrowice 2020Zobacz wszystkie
Ogłoszenia | 27.05.2020 r. | środa

„Pietrowicki bon żłobkowy”

Od dnia 01.06.2020 r. istnieje możliwość pozyskania wsparcia dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzeci rok życia, które korzysta z usług żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna, czy niani. Wysokość wsparcia wynosi 400 złotych miesięcznie. Świadczenie to przyznane zostanie rodzinom których przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, w którym ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 2500 zł. i zamieszkują na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, nie są dłużnikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Prawo do świadczenia następuje na wniosek osoby, tj. matki albo ojca dziecka, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnemu dziecka.

Uchwała Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XVIII/162/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny "Pietrowicki bon żłobkowy" i określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości tego świadczenia

 

Więcej informacji tutaj

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.