Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

• Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
Do wniosku należy dołączyć opłatę 17 zł

Wniosek MPZP

• Wypis i wyrys ze studium MPZP
Do wypisu i wyrysu potrzebne są następujące dokumenty:
- wniosek
- opłata skarbowa:
o Od wypisu do 5 stron – 30 zł,
o Od wypisu powyżej 5 stron – 50 zł
o Od wyrysu – za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 – 20 zł nie więcej niż 200 zł


Wniosek o wypis i wyrys

• Opiniowanie wstępnych projektów podziału
Należy dołączyć dokumenty:
- wniosek,
- wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000,
- wypis z rejestru gruntów dot. przedmiotowej działki,
- wykaz właścicieli działek sąsiednich,
- opłata skarbowa – 107 zł

• Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby
Wymaganymi dokumentami są:
- wniosek złożony przez obydwie osoby,
- przedmiotowa decyzja,
- opłata skarbowa w wysokości 56 zł.

• Zmiany w studium MPZP
Należy złożyć wypełniony wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE - UWARUNKOWANIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 4
Telefon: 32 419 80 75 wew.116
osoba obsługująca: Małgorzta Szczepaniak

opracował: admin
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.